VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Khắc phục lỗi không vào được Facebook


Rất nhiều bạn dùng Internet thời gian gần đây không thể vào Facebook. Có người cho rằng sự cố này là do các ISP chặn Facebook để tạo điều kiện cho mạng xã hội VN phát triển. Thực ra đây là lỗi DNS, có thể khắc phục như sau:

- Đối với Windows XP: Vào Start > Settings > Network Connections, bấm chuột phải vào biểu tượng mạng đang sử dụng, chọn Properties > Internet Protocol (TCP/IP) > Properties, chọn Use the following DNS server addresses. Gõ vào khung Preferred DNS ServerAlternate DNS Server lần lượt như sau: 208 67 222 222, 208 67 220 220, xong nhấp OK 2 lần.

- Đối với Windows7: Vào Network Internet Access dưới thanh taskbar, chọn Open Network and Sharing Center > Local Area Network > Properties, chọn Internet Protocol version 4, nhấp Properties rồi làm tương tự cách cấu hình OpenDNS cho Win XP.

MAI XUÂN LỘC